Navigera ner
Navigera upp

Från den industriella revolutionen till det korpor

2011-10-09 | Från den industriella revolutionen till det korpor
I sin korta men innehållsrika skrift berättar Per Engdahl om den industriella revolutionen som bakgrund till den moderna tiden, om kriget och de följande omvälvningarna samt om det korporativa alternativet. När han beskriver de nationalistiska rörelsernas framgång på kontinenten, märker vi hur den tidens sociala problem återkommer även idag: ”Kravet på en statlig regulator i samhället, på ekonomisk rättvisa, på en fast social organisation, på en moralisk förnyelse och en nationell renässans, på en produktiv handlingsmoral istället för en yverboren förnuftskult ha blivit de samlingssignaler, kring vilka den nya tidens generationer marscherat upp.”

Tillbaka